دارم روش کار میکنم / هنوز تکمیل نشده

قرار کتاب هایی که خوندم رو اینجا بذارم با نظر خودم در موردشون

و همچنین کتابهایی که قرار بخونم

و همچنین یه بخشی برای اینکه بهم کتاب پیشنهاد بدید

تا اون موقع میتونید پیشنهاداتون رو از این طریق بهم بفرستید