مجتبی حبیبی

ارتباط مستقیم با من

    مهارت های من
    طراح وب 100%
    فتوشاپ 90%
    برنامه نویسی 40%
    دوچرخه سواری 51%